Karl og Emma, giftermål og USA tur-retur, 1917-24

Fra Kærslund til Vesterskov

Den 1. februar 1917 var Karl færdig som soldat, og han vendte tilbage til gården Kærslund og den højgravide Emma. En god måneds tid efter blev Helmot født den 12. marts. Som Emma skriver i sine erindringer, havde hun og  Karl fundet et sted hvor hun kunne føde, og hvor de ville tage Helmot i pleje. Som tyende var det ikke muligt for Karl og Emma at have Helmot boende hos sig, men som Emma skriver, så blev hendes forældre tossede over det, så de indvilgede i at Helmot i stedet kom til at bo hos Ditlev og Petra i Bovense. Petra havde forlangt 25 kr. pr. måned i pleje, og som Emma skriver, så klagede Petra over al den vask og mælk, så nogle gange betalte de Petra lidt mere.

Kort 1910-1945
Cirkel til venstre: Det er sandsynligvis det hus i Vesterskov som blev Karl og Emmas første hjem.

Cirkel til højre: Kærslund hvor Karl og Emma tjente

Cirkel i midten: Fæstehuset under Rørbæk Hovedgård, Emma fars barndomshjem.  

I nærheden af Kærslund lå det fæstehus under Rørbæk Hovedgård, som var Emmas fars barndomshjem, og hvor også hendes bedstefar Anders Madsen voksede op. I 1917 boede Anders Madsens kone af 2. ægteskab Anne Kathrine Frederiksen i huset, sammen med datteren Mathilde Marie Andersen og hendes mand Anders Madsen Kristiansen, der var forkarl på Rørbæk Hovedgård. Fra dem får Karl og Emma støtte og hjælp til at Karl kan få arbejde på Rørbæk som skovløber fra 1. november 1917. Med arbejdet fulgte der en bolig i Vesterskov, sandsynligvis skovløberhuset i Vesterskovs sydlige udkant.
Emma skrev at der skulle købes en del skovværktøj, og penge havde de ikke til det, så Karl kontaktede Anna og Peter Knudsen, som han havde tjent hos nogle år før, og de lånte Karl og Emma 300 kr.

Karl og Emma 2. nov. 1917

Den 2. nov. 1917 Blev Karl og Emma gift i Bovense Kirke. Karls bror Johannes Marius Rasmussen står som det ene vidne i kirkebogen, det andet vidne var Emmas far Hans Ditlev. Grunden til at Karls far ikke stod som vidne, var nok fordi han var dement og havde været det i flere år.
Da de nu havde egen bolig kunne Helmot komme hjem og bo hos sine forældre, Karl gik på arbejde i skoven, og Emma sørgede for husholdningen, og det var hårde tider skrev Emma, og det var det for mange mennesker.

Mellemkrigstiden
Allerede under krigen steg madpriser og arbejdsløshed kraftigt i Danmark, og det kulminerede i 1917 under den uindskrænkede ubådskrig og forsyningsblokaden. Mangel på råvarer og brændsel sendte mange ud i arbejdsløshed (kilde: Den store Danske).
Mens store del af arbejderklassen havde svært ved at klare dagen og vejen, tjente andre grupper i samfundet eventyrlige summer. Gullaschbaroner blev en samlebetegnelse for disse nyrige, fordi nogle af dem tjente penge på at fabrikere gullasch til den tyske hær.

Mathias

 

Hanne

Besøg fra USA
I december 1919 får Karl og Emma besøg af Karls søster Hanne Kirstine, og hendes mand Mathias. Det er første gang Karl ser sin søster, hun rejste til USA året før Karl blev født. Mathias og Hanne De kom til Danmark i oktober, men de har nok først været i Sønderjylland for at finde Mathias’ mor på 73 år, som han havde ikke haft kontakt med siden krigens begyndelse i 1914. Moderen boede i Sønderjylland som var en del af Tyskland før genforeningen i 1920. Hanne og Mathias opfordrede Karl og Emma til at rejse til Nebraska, de kendte nogen der gerne vil hyre en dansk mand, og som Emma beskriver det, så besluttede de sig nærmest på stående fod, at rejse over til Hanne og Mathias i Hardy, Nebraska.
Jeg formoder at Karl og Emma har følt at deres muligheder i Danmark var for ringe. Fremtidsudsigterne for Karl var vel dårligt betalt arbejde i landbruget, og det var måske også usikkert hvor længe han kunne beholde arbejdet som skovløber på Rørbæk Hovedgård. I 1924 blev hovedgården, i forbindelse med en landbrugsreform, solgt til udstykningsforeningen, som udstykkede 22 selvstændige landbrug.

Udvandring

Fra 1850 til 1914 rejste 300.000 danskere over Atlanterhavet, det svarede til ca. 10 % af befolkningen. Hvis man boede på landet i Danmark, var der mange der ikke havde mulighed for at arve jord, og det blev samtidigt sværere at få et arbejde at leve af. Nogle flyttede til byerne for at skabe sig en bedre tilværelse der, men de endte ofte som en fattig underklasse af tjenestefolk og ufaglærte arbejdere.
I 1862 indførte den amerikanske regering deres Homestead Act, der gjorde det muligt at erhverve sig et stykke uopdyrket jord på 160 acres, svarende til 118 tønder land eller en stor gård i Danmark. Jorden var gratis, så længe man bandt sig til den i 5 år, og lovede at opdyrke den. Derefter kunne man få amerikansk statsborgerskab, det var den måde Karls søster Hanne og hendes mand Mathias fik skabt sig en tilværelse på.

Karl og Emma var ikke de første der rejste til USA i håb om bedre muligheder. Karls forældre, Niels og Johanne, udvandrede til Illinois i USA i 1871, hvor Karls søster Hanne blev født, men de vendte tilbage til Danmark igen i 1874. Niels’ bror Peder Rasmussen var udvandret til Illinois i 1869, så mon ikke Niels og Johanne rejse over til Niels’ bror da de rejste til Illinois 2 år efter.

Karl og Emma i  Nebraska 1920-24

Karl og en rejsekammerat på vej til USA februar 1920

I løbet af januar måned får Karl og Emma ordnet formaliteterne, Emmas forældre vil forbyde hende at rejse, men Emma svarede at hun nu er gift med Karl og de derfor ikke har noget at sige over hende. De holdt auktion over de ting som de ikke kunne tage med.
Den 17. februar 1920 letter skibet Frederik d. 8 anker, og sejler fra København til Norge skriver Emma, inden de sejler vestpå over Atlanterhavet. Emma fortæller at turen varede 14 dage, at de havde storm undervejs, der forsinkede turen. Skibet anløb Ellis Iland i New York, som var modtagestation for indvandrere.
Fra New York rejste de med emigrant toget i 10 dage til de kom til Hardy, Nebraska, skriver Emma, og hvor de blev hentet af Hanne og Mathias hvor de boede et par dage, inden Karl skulle begynde at  arbejde hos Anton Bentsen, en 50 år gl. jyde der var rejst til USA  18 år gammel fortæller Emma. Jeg har fundet ud af at Anton var gift med Maren Houtwed. Hanne og Mathias’ yngste datter Mabel blev senere gift med Jens Houtwed, hvis far var bror til Anton Bentsens kone Maren.

Karl og Emma med Helmot og Leo, Ruskin 1921

Da de rejste til USA i 1920 var Helmot næsten 3 år. Senere samme år blev min far Leo født den 19. oktober. Mens de var i Hardy solgte Hanne og Mathias farmen og flyttede til Ruskin i 1921. Hanne havde været syg i måske flere år, og den 5. dec. 1921 dør hun i en alder af 48 år.

I 1922, efter 2 år hos Anton Bentsen beslutter Karl og Emma sig for at få arbejde i Oak der ligger 13 km nord for Ruskin. De fik først arbejde hos en alkoholiseret ungkarl, han var beruset hver aften, selv om der var spiritusforbud, skriver Emma. En nabo rådede Karl og Emma til at finde andet arbejde, for hvis sheriffen fandt ud af drikkeriet, så ville Karl og Emma blive sendt hjem til Danmark. Naboen vidste at Mr. Scroggin gerne ville hyre en dansk mand, og det endte med at de med det samme kunne flytte og begynde på det nye arbejde.  Scroggin familien var meget velhavende, ejede den lokale bank og flere virksomheder og en masse land, og Emma beskriver dem som meget rare og ligefremme mennesker.

Den 11. juli 1923 blev Karl og Emmas tredje barn Viola født i Oak. Jeg har været meget i tvivl om hvornår de rejste tilbage til Danmark, Emma skriver i august efter høsten, men det kan næppe være i 1923 hvor Viola er 1 måned gammel.
De var glade for at være i Nebraska, så de vendte ikke hjem pga. mistrivsel. Emma skriver ikke om det ud over en bemærkning om at det var Sofie, Karls søster, der skrev i skål, “komme hjem til mor”. Karls far var død et par år før i oktober 1921, og moderen har måske haft svært ved at klare sig alene. Det kan undre at Karls søskende Sofie og Johannes ikke tog sig af problemet, men forsøger at få Karl til at rejse hjem. Jeg fornemmer at Karl og Emma lod sig lokke hjem under falske forudsætninger, for de overvejede kort tid efter hjemkomsten at rejse tilbage til Nebraska, men de hørte siden fra familien i USA, at der kom 7 tørre år derovre.

Tilbage til Danmark i august 1924

Karl, Emma og børnene Christiansminde, Svendborg 1924

Karl og Emma må være rejst tilbage til Danmark i august 1924. De rejste med toget til Chicago, de overnattede på hotel skrev Emma, og fortsatte til New York hvor de var et par dage, inden de sejlede fra New York med Frederiks d. 8. Emma fortæller at det var en tur med liv og dans på dækket, og Karl spillede på sin violin. Skibet sejlede til Oslo og fortsatte derefter til København.
Emmas far Ditlev var, til deres store overraskelse, rejst til København for at tage imod dem. Det ser ud til at de overnattede hos Emmas søster Anna, inden de tog toget mod Fyn. I Nyborg blev de modtaget af Karls bror Johannes, og derefter fortsatte de med toget til Fåborg, hvor de stod af i Fjellerup og blev hentet af en nabo til Karls mor.

Billedet fra Christiansminde må være taget relativ kort tid efter hjemkomsten fra USA, der er stadig blade på træerne, og tidspunktet passer med at Viola er godt 1 år gl.