Emma før ægteskab

Emmas hjem i 1918, lige efter hun var blevet gift med Karl. Foran huset står Emmas brødre Richard og Torvald, samt Emmas søster Marthas datter Valborg

Emma blev født den 27. juli 1899 i landsbyen Bovense på Østfyn, der ligger midtvejs mellem Nyborg og Kerteminde tæt på Storebælt. Hendes forældre, skomager Hans Ditlev Andersen og Petra Wilhelmine Johanne Louise Hansen, boede i et hus der lå midt i byen lige ved siden af gadekæret. Huset ligger der endnu og har i dag adressen Kertemindevej 127.
Emma blev opkaldt efter en søster der kun blev 9 måneder gammel, søsteren døde 5 måneder før Emma blev født. Den førstefødte Emma var ikke det eneste barn Ditlev og Petra mistede. Deres første barn Klaus druknede knap 6 år gammel i en tørvegrav i Ullerslev, mens han var i pleje hos bedsteforældrene Claus og Rosa. Deres 3. barn Osvald døde af sygdom 21 år gammel, han var smedesvend i Bovense da han døde.

Da Emma blev født var den ældste søster Martha 6½ år, broderen Osvald 5 år, Søsteren Anna 4 år og tvillingerne Clara og Thora 2 år. 5 år gammel får Emma en lillebror Torvald, og godt et par år efter endnu en lillebror Karl Richard, som blev Ditlev og Petras sidste barn.

Emma ca. 1 år gl.
Emma 6 år gl.

Emmas mor Petra blev født uden for ægteskab, og hun kom i pleje hos Rosamunde Henriette Marie Eckerbusch og Claus Hansen i Ullerslev. Om Petra har haft kontakt til sin biologiske mor ved jeg ikke. Emma fortæller varmt om “Bedste Rosa” som var begyndt at læse ABC bøger med hende og at skrive på tavle. Rosa boede, efter mandens død i 1898, hos Ditlev og Petra i Bovense. Rosa dør 5. august 1904. I sine erindringer fortæller Emma at de kørte afsted med Rosa i den sorte kiste, rundt om gadekæret ad Kissendrup og til Ullerslev hvor hun blev begravet.

Claus og Rosamunde boede ifølge folketællingen 1870 i Kissendrup, men på det tidspunkt, hvor Petra var 4 år, boede hun tilsyneladende ikke hos dem. Det næste spor jeg kan finde er folketællingen i 1880, hvor man kan se at Petra bor sammen med Claus og Rosamunde i Ullerslev. Hvor længe Petra boede hos sin biologiske moder, og hvornår hun flyttede ind hos Claus og Rosamunde ved jeg ikke.

Emma fortæller at Petra havde en bror som hun kun har set 2 gange, den ene gang til søster Annas konfirmation. Endvidere fortæller hun at Petras bror havde sin pige med, og at de havde købt bageriet i Rynkeby. Jeg har ikke kunnet finde den bror til Petra som Emma nævner. Petras mor Hansine og hendes mand Anders havde 2 piger. Ved folketællingen i 1901 havde de Peter Hansen boende, men det var ikke en søn, men en slægtning til købmand Søren Peter Hansen, der ejede huset de boede i.

Petra må have vidst at hendes mor boede i Rudkøbing i 1930erne, for Emma fortæller, at efter de havde bygget huset i Trunderup og Emmas bror Thorvald havde købt en bil, havde Petra været med i Rudkøbing hvor de havde været på hotellet og drukket kaffe, men Petra havde ikke set sin mor, det havde hun ellers regnet med. Hansine døde den 28. januar 1928, hvis Emma husker rigtigt, så har de måske ikke været klar over at Hansine var død på det tidspunkt.

Emma fortæller videre at Petra har fortalt at hendes mor, Hansine, havde tjent i Avnslev, og dér var hun blevet gravid med Petra, men Petra fik aldrig at vide hvem der var hendes far eller hvor han kom fra. Hansine blev 7 år efter Petras fødsel gift med Anders Hansen i 1873, og hun er i området ind til de efter 1876 flytter til Rudkøbing.

Landsbyskolen omkring 1900

I 1910 går 63% af børnene i Danmark i skole på landet. Kirken har stadig meget indflydelse på skolerne især på landsbyskolen. Sognepræsten er født formand for skolekommissionen, og han har ret og pligt til at komme og kontrollere undervisningen. Selv om der i skoleloven fra 1899 står, at børnene skal inddeles i klasser efter alder, fremgang og modenhed, er der i reglen kun 2 klasser i landsbyskolen. En klasse for børn fra 7-10 år og en for børn i alderen 11-14 år.
Kun halvdelen af af landsbyskolerne har mere end 1 lærer, og de steder er der flere klasser. Skolegangen følger rytmen i landbruget. Det betyder at især de ældste elever mest går i skole om vinteren. De bliver fritaget om sommeren, når der er travlt på gårdene.
(Kilde: Arbejdermuseet)

Bovense i 1899, da Emma blev født. (Bynavnet er stavet forkert)

Emma gik i landsbyskolen i Bovense, hvor hun må være startet 7 år gammel i begyndelsen af april 1906. Bovense skole lå i landsbyens sydlige udkant, det der i dag er Kerteminde-vej 100. Ifølge folketællingen i 1906 var der 2 lærere på skolen, Ditlev Thorup og Axel Jørgensen.
Emma fortæller: “Jeg var glad for skolen, om foråret havde vi eksamen, 3.-4. klasse om formiddagen, 1.-2. klasse om eftermiddagen”. Hun fortæller også at hun gik i skole hver anden dag fra kl. 8 morgen til kl. 16 om eftermiddagen.

Som Emma fortæller i sine erindringer, så oplevede hun barndommen som én lang arbejdsdag med arbejde i marken for bønderne, og med at passe børn, og hjælpe til derhjemme, også med at levere fodtøj som far skomager Ditlev have lavet eller repareret, samt gå med aviser. Hun har også gjort rent på skolen.
Emma er usikker på om forældrene fik penge for Emmas arbejde, men hun skriver også at hun selv skrabede penge sammen til konfirmationstøjet.

Bovense skole i dag

Konfirmation

Emma som konfirmand

Emma blev konfirmeret 14 år gl. den 5. oktober 1913 i Avnslev Kirke. “Det år var vi hver anden pige hvid eller sort”, fortæller Emma.

Den 1. november 1913 var det skiftedag, Emma var færdig med skolen, og skulle ud og tjene 14 år gammel. Hendes første plads var på “Holmegård” hos Peder og Anina. Den eneste gård med dette navn jeg kan finde ligger på Holmegyden nordvest for Avnslev. Emma syntes de var rare, og hun syntes også at hun fik lært noget. Emma skriver at gården havde 36 tdr. land og Emma hjalp til med både markarbejde og tærskning, hvor hun drev hestene der var trækkraft til tærskeværket. Der var 10-12 køer der skulle malkes 3 gange om dagen. Emma var hos Peter og Anina i 2 år, og 16 år gammel, den 1. november 1915 rejste Emma til “Kærslund” nær Rørbæk Herregård, Emma fortæller at hendes far havde fæstet hende dertil uden at spørge hende.

Kærslund 2008

Både Emmas bedstefar Anders Madsen og hendes oldefar Poul Madsen var fæstebønder under Rørbæk Herregård, som lå nord for landsbyen Mullerup.
Dansk godser mistede privilegierne i løbet af 1800-tallet, og lensafløsningsloven i 1919 betød at kontrakten med kongen blev ophævet. Det resulterede i at hvert gods skulle afgive 1/3 af jorden mod erstatning samt 20-25% af godsets værdier til staten. Nogle godser blev af den grund ikke rentable mere, og det skete for Rørbæk Herregård, hvor jorden blev udstykket til husmandsbrug, og herregårdens smukke bindingsværksbygninger blev revet ned i 1927. Tilbage blev en proprietærgård med den gamle forvalterbygning som hovedbygning.

Gården “Kærslund” ligger på Lundevej 12 i Ullerslev Kommune ca. 800 meter øst for Rørbæk som ligger på samme vej. Et stykke længere mod sydvest ligger landsbyen Mullerup, og vest for Mullerup lå dengang det fæstehus under Rørbæk, som både Emmas bedstefar Anders Madsen og hendes far Hans Ditlev blev født i. Anders Madsen døde i 1911, og af folketællingen i 1916 fremgår det at huset var beboet af Anders’ datter af 2. ægteskab Mathilde Marie Andersen, hendes mand Anders Madsen Kristiansen, og deres 2 år gamle datter Erna Katrine Dorthea Kristiansen, samt Mathildes mor Anna Kathrine Frederiksen.

Emma møder på Kærslund Karl for første gang. Emma fortæller, at han også startede dér 1. nov. 1915, og at Anna og Laurids på Kærslund var meget gammeldags. Øllebrød og grød skulle man spise af samme fad, og man skulle drikke af fælles ølkrus. Karl og Emma var ikke glade for det, og til sidst sagde Karl at han var vant til at have sin egen tallerken og eget ølkrus, og det ville han have. Emma sagde det samme som Karl, og derefter fik de deres egen tallerken og eget krus.
Ved folketællingen få måneder efter, den 1. februar 1916, boede der på Kærslund følgende personer: Anders Laurits og Ane Louise, samt deres 2 små børn Inger og Richard, og tjenestetyendet var Emma og Søren Laurits Larsen. Grunden til at Karl ikke er med i folketællingen var, at han den 15. jan. 1916 blev indkaldt til soldatertjeneste, og det var han med mellemrum indtil 1. feb. 1917, hvor han blev hjemsendt. Sommeren 1916 bliver Emma, i en alder af 17 år, gravid med Helmot, som bliver født den 12. marts 1917. Et halvt år efter, den 2. november 1917 bliver Karl og Emma gift i Bovense Kirke.